keskiviikko 8. helmikuuta 2017

Apiloiden 100 päivää ja qr-koodi

Eskarit hoputtivat, suorastaan vaativat meitä huomioimaan, että he ovat olleet eskarissa jo 100 päivää. Päätimme toteuttaa eskareitten toiveen ja osallisuuden sekä komeasti että haastavasti. Päivässä tuli olla juhlan tuntua, aloittaisimme päivän herkuttelulla. Hyvissä ajoin, viikko ennen 100 päivä-tapahtumaa, haastoimme lapset vanhempineen (kotitehtävänä) ideoimaan lukumäärän 100 kanssa toteutettavaa ”Jotakin sata”-aiheista työtä. Syntyneistä töistä kasasimme näyttelyn.

Haastoimme itsemme kollegaaliseen yhteistyöhön uuden oppimisen kautta – tablettien qr -koodeja käyttämällä. Hyvä suunnittelu laaja-alaisen osaamisen alueita hyödyntäen kuljetti prosessia eteenpäin.


Hyödynsimme monilukutaidon kautta lapsen ratkaisukeskeistä ja havainnoinnin haastetta tehtävissä. Oivaltamisen kautta heidän tuli löytää kunkin tehtävän haaste. Eskarit paneutuivat tuleviin haasteisiin 100-laulun sanojen kautta laulamalla, 1-100 numerotaulua katsomalla ja pohtimalla, sekä myöhempinä oppimisvälineinään helmitaulu, nopat, sormet sekä tabletti. Eskarit jakaantuivat kolmen hengen ryhmiin, käytössä ryhmää kohti oli yksi tabletti. Jokainen sai mukaansa myös 100 päivä-passin. Eskarin tuli prosessin ajan huolehtia itsestään ja omista tavaroistaan sekä ympäristöstään. 

Ensimmäisenä tehtävänä oli etsiä qr-koodi tabletin valikosta. Kun kamera avautui, lapset vuoron perään kuvasivat 10 eri koodia prosessin aikana. Hyödynsimme eskarin oppimista ja osaamista näin viestintä- ja tietoteknologisin keinoin. Ajattelu ja oppiminen olivat vuorovaikutteista niin ryhmän jäsenten kesken kuin eskareitten ja opettajien välillä. Tiimin jäseninä eskarit auttoivat toinen toisiaan pohtiessaan tehtäviä. He jakoivat yhdessä oivaltamisen ilon, pienet pettymykset sekä onnistuneen tehtävän loppuun saattamisen. Ajattelua ja oppimista tuimme myös eri aistein havainnoinnilla näön, kuulon, koskettamisen ja tunnon kautta. Toiminnallisina liike-elementteinä olivat trampoliinilla hyppely sekä hernepussien heitto. Kokemus tehtävän suorittamisesta vahvistui eri väreillä toteutettuihin tehtäväosioihin. Ajatteluprosessit syntyivät mm. yhdistelemällä, lajittelemalla, sarjoittamalla ja luokittelemalla. Tuotoksena syntyi palapelejä, rakennelmia ja maalauksia, helminauhoja ja sarjoja.


Yhteenvetona huomasimme iloksemme miten lapset osaamisen ja ikätasonsa mukaisesti tunnistivat ja harjoittelivat lukujanaa 1-10. Laskeminen helmitaulua apuna käyttäen oli monelle lapselle uusi kokemus, joka innoitti laskemaan aina sataan asti viiden ja kymmenen sarjoissa.

Koimme yhteistä iloa ja onnistumisen kokemuksia; me opet uusista tvt-taidoista, lapset yhdessä työskentelystä ja mukavista tehtävistä. Prosessiin kului aikaa, sataan kun mahtuu kymmenen eri kymmenlukua. Lopuksi lapset ihailivat passeihinsa kerääntyneitä merkintöjään. Olo oli väsynyt, mutta niin tyytyväinen.

Kurjenpolven Apilat

Anu Jussheikki-Gröhn
Merja Saarni

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti