perjantai 1. heinäkuuta 2016

Tervetuloa seuraamaan vantaalaisten esiopetusryhmien arkea!


Tämä blogin tarkoituksena on toimia ikkunana vantaalaisten esiopetusryhmien arkeen. Blogissa vantaalaiset esiopetusryhmät kuvaavat toimintaansa esiopetuksen lukuvuoden aikana. Blogin tarkoituksena on myös toimia arviointikanavana, jossa huoltajat pääsevät arvioimaan Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman toteutumista. Blogissa on vaihtuvia kyselyitä tiettyihin teemoihin liittyen.

Esiopetusta toteutetaan Opetushallituksen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lisäksi kunnilla on omat tarkentavat opetussuunnitelmansa, Vantaalla noudatetaan Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma tuli voimaan 1.8.2016. Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua blogin yläpalkista.

Esiopetusvuosi on lapsen elämässä arvokas vaihe. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin, toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta tietoja ja taitoja, jotka valmistavat häntä myös tulevia kouluvuosia varten. Esiopetus toimii siltana varhaiskasvatuksesta kouluun. Sillä on tärkeä merkitys lapselle tulevan koululaisen roolin ja koulun kulttuurin omaksumisen tukena. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostavat lapsen oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.


Oppimisen ilon ja motivaation löytäminen ja säilyttäminen on yksi esiopetusvuoden tärkeimmistä tehtävistä. Esiopetusvuoden aikana harjoitellaan monenlaisia tärkeitä taitoja, joita tarvitaan niin kouluopiskelussa kuin koko elämän aikana. Tärkeimpiä esiopetuksen tavoitteita ovat lapsen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä ryhmässä toimimisen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. Myös monenlaiset omatoimisuustaidot, itsesäätelyn taidot ja oman toiminnan ohjauksen taidot ovat keskeisiä harjoiteltavia asioita esiopetuksessa. Esiopetuksessa lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia eri oppimisen osa-alueilta. Yhtenä esiopetuksen tehtävänä on kartoittaa tietoa lapsen kehityksestä, oppimisvalmiuksista ja -tavoista, jotta hänen opiskelunsa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti